Stingray

  • Order : Myliobatiformes
  • Family : Dasyatidae
  • Sc.Name : Himantura Walga
  • Eng.Name : Stingray
  • Bang.Name : House maach (হাউস মাছ)
Category: